•  
  •  

PSYCH-K FERRAN SORIA

Les nostres creences són la nostra vida.
És l'eina més ràpida per a realitzar els canvis de creences.
Nuestras creencias son nuestra vida.
Es la herramienta más rápida para realizar los cambios de creencias.
"Psych-K ® és una manera senzilla de re-escriure el" programari "de la teva ment per així canviar la" impressió "de la teva vida"
"PSYCH-K® es una manera sencilla de re-escribir el "software" de tu mente para así cambiar la "impresión" de tu vida"
Robert. M. Williams, M.A. Originator of PSYCH-K®
     El 95% de la nostra activitat es realitza a través del subconscient. Aquí tenim gravades les nostres creences. La majoria les vam gravar a una edat molt primerenca, per adaptar-nos a la nostra situació. Ara, la nostra vida és diferent, moltes d'aquestes creences ens limiten.

     Les teves creences et defineixen:
          - amor / odi
          - salut / malaltia
          - prosperitat / pobresa
          - espiritualitat / material
          - confiar / desconfiar
          - energia vital / cansament vital
          - excessiu pes corporal / prim i fort
          - etc.

     La vida és molt simple, pensem que hem de gastar molta energia en produir canvis profunds del nostre subconscient i no és veritat.  
   
     Gràcies a Psych-K ®, aquests canvis són fàcils de realitzar. Jo, com a facilitador, puc ajudar-te a fer-ho. Tu ets conscient del canvi en tot moment i tu decideixes que canviar.
     Les sessions també es poden fer per subrogació, és a dir, sense necessitat que la persona per la qual es treballen les creences sigui present. Es poden, així, balancejar creences per nens, persones amb problemes de mobilitat, en coma, gent que viu a l'extranger, etc.

     Sol·licita la meva ajuda, la podem  realitzar de manera presencial i també a través de SKYPE o teléfon.
     El 95% de nuestra actividad se realiza a través del subconciente. Aquí tenemos grabadas nuestras creencias. La mayoría las grabamos a una edad muy temprana, para adaptarnos a nuestra situación. Ahora, nuestra vida es diferente, muchas de estas creencias nos limitan.
          Tus creencias te definen:
          - amor / odio -
          - salud / enfermedad
          - prosperidad / pobreza
          - espiritualidad / material
          - confiar / desconfiar
          - energía vital / cansancio vital
          - excesivo peso corporal / delgado y fuerte
          - etc.

     La vida es muy simple, pensamos que debemos gastar mucha energía en producir cambios profundos de nuestro subconsciente y no es verdad.
     Gracias a PSYCH-K®, esos cambios son fáciles de realizar. Yo, como facilitador, puedo ayudarte a hacerlo. Tu eres consciente del cambio en todo momento y tú decides que cambiar.
     Las sesiones también pueden realizarse por subrogación, esto es, sin necesidad de que la persona para la que se trabajan las creencias esté presente. Se pueden, así, balancear creencias para niños, personas con problemas de movilidad, en coma, gente que vive en el extranjero, etc.
     Solicita mi ayuda, la podemos realizar de manera presencial y también a través de SKYPE o teléfono.
Peter Gonzalez Instructor PSYCH-K®
Rob Williams Originador PSYCH-K®
Burce Lipton entrevista
La Biología de la Creencia
El "Secret de la Vida" és Creure.
El "Secreto de la Vida" es Creer.
L'Autor Dr Bruce Lipton és un metge, professor i investigador retirat.
El Autor Dr. Bruce Lipton es un medico, profesor e investigador retirado.